Welkom bij

Wereldwinkel Alkmaar

Graag willen wij onze doelstelling blijven realiseren: aandacht vragen voor eerlijke handel met respect voor mens en milieu in ontwikkelingslanden.

Wereldwinkel Alkmaar is een stichting die volledig door vrijwilligers en zonder enige vorm van subsidie (door gemeente of landelijke organisatie) wordt gerund. Uw bijdrage is daarom van harte welkom en zal goed besteed worden ter ondersteuning van de eerlijke handel hier in Nederland maar met name ten behoeve van fair trade met onze producenten in ontwikkelingslanden.

GIFTEN, DONATIES en SPONSORING

Wilt u ons steunen dan kan dat door financiële sponsoring, maar ook door bijvoorbeeld werknemersvrijwilligerswerk. Uw gift of periodieke donatie is van harte welkom op rekeningnummer NL 36 INGB 0000 0943 35 van Stichting Wereldwinkel Alkmaar, onder vermelding van uw naam zodat wij dat kunnen noemen op onze site en in ons jaarverslag. Heeft u  interesse in de mogelijkheid van werknemersvrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons op via: info@wereldwinkelalkmaar.nl